مقدمه

تقویت معناری مختلفی دارد. اما وقتی صحبت از انسان می‌شود، یکی از متداول‌ترین آنها تقویت کننده‌های اجتماعی طبیعی است که هر روز در اطراف خود با آنها روبرو می‌شویم. تقویت اجتماعی به تقویت کننده‌هایی مانند لبخند، پذیرش، تمجید، تحسین و توجه دیگران اشاره دارد.

در برخی موارد، فقط حضور یک فرد می‌تواند به عنوان یک تقویت اجتماعی طبیعی باشد.

تقویت اجتماعی چگونه کار می‌کند؟

در یک مطالعه مشهور که در سال 1968 انجام شد، محققان کودکان سنین ابتدایی را بررسی کردند. که زمان کمی‌برای مطالعه صرف می‌کردند. سپس به بچه‌ها بخاطر تلاش‌هایشان برای مطالعه جایزه ویژه‌ای دادند. و به آنها به صورت خاص توجه کردند. محققان دریافتند كه كودكان در صورت تقویت اجتماعی تا دو برابر بیشتر از آنچه كه قبلاً چنین تقویتی دریافت نمی‌كردند، مطالعه می‌كنند.

در برخی موارد، این توجه حتی نیازی به منبع خارجی ندارد. تقویت خود مفهومی است که بسیار مرتبط با تقویت‌اجتماعی است. و شامل تأیید رفتار خود برای خود می‌شود. ما غالباً رفتار خود را با تأیید یا عدم تأیید پاسخ می‌دهیم. درست مانند رفتارهای شخص دیگر، درمورد اعمال خود قضاوت می‌کنیم.

وقتی کاری را خوب انجام می‌دهید، ممکن است از خود تعریف کنید و از موفقیت خود احساس غرور کنید. اگر عملکرد ضعیفی داشته باشید، ممکن است درگیر خودزنی یا سرزنش خود شوید. در برخی موارد، ممکن است در صورت تحقق هدفی که برای خود تعیین کرده‌اید، آشکارا به خود پاداش دهید. به عنوان مثال ممکن است پس از رسیدن به وزن مورد نظر خود یک شلوار جین جدید بخرید. و یا بعد از اتمام یک پروژه دشوار دانشگاه، خود را به یک شام راحت دعوت کنید.

اهمیت تقویت اجتماعی

محققان دریافته‌اند که تقویت اجتماعی می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله سلامتی نقش حیاتی داشته باشد. نفوذ افراد در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند بر نوع انتخاب و تصمیم گیری‌های بهداشتی ما تأثیر بگذارد. در مقاله‌ای در سال 2010 از نیویورک تایمز، نویسنده ناتاشا سینگر توضیح می‌دهد، “میزان تقویت اجتماعی که به مردم می‌دهید تا عادت‌های سلامتی خود را بهبود ببخشند. ممکن است از افرادی که آن‌ها را به این کار تشویق می‌کند، مهمتر باشد. به عبارت دیگر، تاثیر صحبت‌های یک گروه از دوستان و همسایگان ممکن است بیشتر از تاثیر سخنان یک سخنگوی مشهور باشد که در مورد پیشگیری از شیوع، مثلاً بیماری‌های مقاربتی در بین نوجوانان صحبت می‌کند.”

چنین تقویت اجتماعی می‌تواند در هنگام دستیابی به هدفی مرتبط با سلامتی، مانند داشتن آمادگی جسمانی بیشتر نیز مفید باشد. جلب کمک دوستان و یافتن افرادی که با آنها ورزش می‌کنند می‌تواند به مردم برای استقامت و رسیدن به اهدافشان کمک کند.