مقدمه

کاملاً طبیعی است که افراد دچار اعتیاد هستند با تعیین حد و مرزها مشکل دارند. برای مثال برای افرادی که آن‌ها را دوست دارند و به آنها اهمیت می‌دهند. ایجاد و اجرای مرزهای سالم می‌تواند یک چالش باشد. هنگامی که فرد مبتلا با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند، افراد نزدیک به او اغلب مایل به انجام رفتارهایی هستند تا به عزیزانشان کمک کنند راه خود را پیدا کنند. متأسفانه، این معمولاً به معنای اجازه دادن به فرد است که از مرز ها عبور کند، وقتی صحبت از برخی رفتار‌های کاملاً نامناسب می‌شود. ما در این مقاله در مورد تعیین حد و مرز برای معتادین صحبت می‌کنیم.

مرز‌ها چیست؟

به زبان ساده، مرزها محدودیت‌هایی هستند که در یک رابطه قابل قبول یا قابل تحمل است. در معنای واقعی کلمه، مرز یک خط تقسیم است که یک منطقه را از منطقه دیگر جدا می کند. مرز با یک مانع فیزیکی مانند حصار یا جاده مشخص می‌شود. بدون نشانگر فیزیکی، ممکن است دقیقاً مشخص نباشد که یک ناحیه به کجا پایان می‌یابد و قسمت دیگر از کجا شروع می شود. به روشی مشابه، وقتی از کلمه مرز برای توصیف محدودیت‌ها و قوانین در روابط استفاده می‌کنیم. برای تصمیم‌گیری در مورد رفتارهایی که خط قرمز و مرز است باید بین طرفین یک توافق ایجاد شود. همیشه ایجاد حد و مرز برای معتادین و عزیزانشان دشوار است.

مرزها و اعتیاد

مرزها بسیار فردی هستند، اما افرادی که به مواد اعتیاد دارند و افراد نزدیک به آنها اغلب در رعایت مرزها مشکل دارند. باید برای تعیین حد و مرز برای معتادین به عوامل مختلف از جمله مواد مصرفیو محل زندگی معتاد توجه کرد.

در تعیین حد و مرز باید به موارد قانونی و باید و نبایدهای که باید اجرا کند توجه شود. در تعیین مرزها یک سری مناطق مشترکی وجود دارد که باید رعایت شود. مناطق مشترکی که باید مرزها تعیین شوند عبارتند از:

  • منع رانندگی در حالت مستی یا رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر
  • عدم آوردن مواد مخدر ممنوع به خانه یا وسیله نقلیه دیگران، زیرا این امر می‌تواند عواقب قانونی برای صاحب آن به همراه داشته باشد.
  • لمس شخص دیگری با قصد جنسی یا پرخاشگری ناخواسته
  • استفاده از شخص دیگر به عنوان مجرم برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت های غیرقانونی خودشان

درگیر كردن شخص دیگری در فعالیت‌های غیرقانونی هرگز قابل قبول نیست. فراتر از تعیین مرزهای مربوط به رفتارهای غیرقانونی، می توان محدودیت هایی را در مورد مسائل ایمنی، بهداشت و حتی آسایش نیز تعیین کرد. شما در روابط خود مرزها را مشخص می کنید.

بخوانید: “چگونه در مورد اعتیاد والدین با کودکان و نوجوانان صحبت کنیم” 

مرزهای سیگار کشیدن

سیگار کشیدن در حضور شخص دیگری، در اطراف فرزندانشان یا در محل زندگیشان مرزی است که افراد سیگاری باید رعایت کنند. پزشکان می‌گویند که سیگار کشیدن حتی به افراد غیر سیگاری آسیب می‌رساند. و اکنون مشخص شده است که نه تنها سیگار برای شخص سیگاری مضر است بلکه دود سیگار  برای سلامتی دیگران نیز خطرناک است. برای تعیین مرز باید به الویت و راحتی افراد غیرسیگاری توجه شود.

افرادی که اعتیاد به نیکوتین دارند. ممکن است در رعایت مرزهای دقیق در مورد رفتارهای مربوط به سیگار کشیدن خود با مشکل روبرو شوند. هنگام تصمیم‌گیری درباره حد و مرز برای معتادین باید ممپن شوید که او برای سیگار نکشیدن در حضور شما توجیح شده باشد. و او باید بداند که سیگار کشیدن در هر شرایطی در حضورتان ممنوع است.

مرزهای الکل و مواد مخدر

تعیین محدودیت در میزان قابل قبول بودن مصرف الکل برای هر فرد در روابط کاری و دوستانه بسیار مشکلی است. و تلاش برای کنترل میزان مصرف می‌تواند منجر به کشمکش شود. در مواردی که فرد معتاد به الکل یا مواد مخدر، تعیین محدودیت برای او بسیار مشکل است. چون او توانایی برای کنترل میزان مصرف خود ندارد و در هنگامی که دوستان او نیز همراه می‌شوند مصرفش بیشتر نیز می‌گردد.

در مورد نوشیدن و مصرف مواد مخدر، شما باید تصمیم بگیرید که چه نوع رفتاری در خانه شما قابل قبول است. سپس شما باید به وضوح انتظارات خود را اعلام کنید.

تعیین و اجرای مرزهای خود

اولین قدم تعیین مرز و گام بعدی اجرای آن است. آنچه را که قابل قبول قبل از  اینکه ارتباطی بین شما ایجاد شو.د یا آن شخص بتواند با انجام کارهای عاطفی و کلامی از شما سوء استفاده کند در موردش بحث کنید و به او اعلام نمائید.از عبارات “من” برای بیان مرزهای خود به طور مستقیم، صادقانه و با احترام استفاده کنید. سپس آماده باشید وقتی احساس می‌کنید از این خط عبور می‌کنید. به وضوح اعلام کنید و حتی اگر مرزهای شما رعایت نشود، خود را از او دور کنید. اجرای مرزهای شما ممکن است نیاز به مجازات داشته باشد تا اگر او مرزها را رد کرد آن را اجرا نمائید.