به قلم لئو بابائوتا – از جمله بزرگترین موانع پایبندی به یک عادت نوپا و شروعی دوباره، سیستم جدید، هدف تازه یا پروژه ای بلند مدت، این است که حواسمان پرت می شود. جادوی شروع دوباره چیست؟

مقدمه

چیزی مانع پیشرفتمان می شود. در یکی دو جلسه تمرینی باشگاه حاضر نمی شویم و در ادامه، نوعی برنامه نویسی در مغزمان شروع شده و پیغام هایی مثل اینکه «به اندازه کافی خوب نیستی»، «نمی توانی انجامش بدهی» یا «باید تسلیم شوی»، صادر می کند. این ها باعث می شود خیلی ها از پیشرفت در بلند مدت ناامید شوند و از آن دست بکشند. به خاطر این است که خیلی از ما قدرت و جادوی شروع دوباره را درک نمی کنیم.

شروع دوباره اشاره به زمانی دارد که می توانیم دوباره آغاز کنیم و در صفحه ای سفید بنویسیم. شروع صبحی دیگر است که می توانیم روز را هر طور که دوست داریم، استفاده کنیم.

راه کارهای عملی شروع دوباره

وقتی چند جلسه مدیتیشن را از دست می دهیم یا به خاطر مناسبت های مختلف، برای یک هفته غذای ناسالم می خوریم، به جای اینکه حس بدی به خود بدهیم یا فکر کنیم وقتمان را هدر می دهیم، می توانیم به آن به چشم «شروعی دوباره» بنگریم. نمی خواهم صرفا به امور برچسب مثبت بزنم. شروع دوباره جادوی بسیاری قدرتمندی دارد که خیلی از اوقات آن را نادیده می گیریم. شروع دوباره جادویی است:

  • می توانیم عادت نو یا پروژه جدید را با چشمانی با طراوت و متفاوت ببینیم که انگار تا به حال آن ها را ندیده ایم و به چیزی که انجام می دهیم، با کنجکاوی و اعجاب بنگریم.
  • پشت سر گذاشتن تمام چیزهای مربوط به گذشته و حاضر شدن در لحظه ای جدید، واقعا مقدس است
  • می توانیم از شکست ها یا حواس پرتی های گذشته درس بگیریم و از این شروع جدید برای بهتر شدن در سختی ها، بهره گیریم. الان دیگر به اطلاعات جدید مسلح هستیم و شروع دوباره به عنوان فرصتی برای یادگیری، رشد و بهتر شدن در چیزی بدل می شود.
  • می توانیم دوباره خود را خلق کنیم. چیزی که داریم شروعش می کنیم را دوباره ایجاد کنیم و حتی زندگی خود را از نو پایه ریزی کنیم.
  • می توانیم دوباره متعهد شویم و به خودمان یادآوری کنیم علت تعهدمان چه بوده است.

نتیجه گیری جادوی شروع دوباره

وقتی قدرت و جادوی شروع دوباره را نادیده می گیریم، همه این موارد را از دست می دهیم. زیبایی داستان آنجا است که شروع دوباره نه تنها وقتی به مشکل می خوریم یا حواسمان پرت می شود، در دسترس است، بلکه در هر لحظه می توان آن را پیدا کرد. هر مدیتیشن یا جلسه تمرینی جدیدی یا هر روز تازه ای در محل کار، یک شروع دوباره است. هر ملاقاتی با هر شخصی و هر مکالمه ای و هر نفسی که می کشیم، قطعا یک شروع دوباره است.

مطلب مرتبط: وقتی از حجم کارها خسته شوید چه باید کنید؟ مدیریت حجم کار