به قلم لئو بابائوتا – مضمون اصلی این یادداشت Zen Habits مربوط به مفهوم Overthinking و Analysis Paralysis به معنای تفکر بیش از حد و غیرضروری در مورد مسائل مختلف است که در ادامه مطلب، از آن به عنوان «بیش‌تفکری» یاد خواهم کرد (مترجم). با…