مقدمه اغلب مردم دوست دارند در مورد میانگین ضریب هوشی‌شان بیشتر بدانند. در بین مردم افرادی که ضریب هوشی بالایی دارند را افارد باهوش می‌نامند. اغلب هم از آن‌ها به عنوان نابغه هم یاد می‌شود اما این اعداد دقیقاً به چه معنا هستند و چگونه…