رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT) ساخته شده توسط مارشا لینهان دکترای دانشگاه واشنگتن مطرح شد. نوعی روان درمانی است که گاهی اوقات گفتاردرمانی نیز نامیده می‌شود. برای درمان اختلال شخصیت مرزی  (BPD) استفاده می‌شود. DBT نوعی درمان شناختی رفتاری است. به این معنی که درمانی است که…