مقدمه در حالی که بیشتر ایالت‌ها، گیاهان ماری جوآنا و شاهدانه را قانونی می‌دانند. مردم به ویژه جوانان و نوجوانان شروع به استفاده از این ماده کردند. آنها می‌خواهند بدانند چه محصولی در دسترس آنان است. به علاوه بسیاری در حال آزمایش ویپ این محصول…