مقدمه بسیاری از کودکانی‌ که مبتلا به بیش فعالی یا ADHD هستند در واقع بسیار افرادی پر انرژی هستند. اما انرژی زیاد به تنهایی برای تشخیص بیش فعالی کافی نیست. در حقیقت پیش فعالی یا ADHD انواع بسیار مختلفی دارد که بعضی آن‌ها به هیچ…