برچسب: یادگیری

درون سازی
روانشناسی

درون سازی چیست و چه اهمیتی در انطباق اطلاعات دارد؟ 

مقدمه درون سازی (Assimilation)  فرآیند شناختی متناسب سازی اطلاعات جدید با درک موجود شما از جهان است. اساساً، وقتی با چیز جدیدی روبرو می‌شوید، با ربط دادن آن به چیزهایی که قبلاً می‌دانید، آن را پردازش و معنا می‌کنید. درون سازی  به بخشی از فرایند…

روانشناسی رفتار
سلامت روان

تاریخچه و مفاهیم کلیدی روانشناسی رفتاری 

مقدمه روانشناسی رفتاری یا رفتارگرایی  به معنای یادگیری و بررسی ارتباط میان ذهن و رفتار ما است. روانشناسان معتقد هستند که اعمال انسان‌ها در اثر فرآیند شرطی سازی و نحوه تعامل با محیط شکل می‌گیرد. طبق این تفکر، روانشناسان می‌خواهند درک کنند که دلیل رفتار‌های…