اختلالات ارتباطی (CD) با مشکلاتی در پردازش مهارت‌های ارتباط کلامی و غیرکلامی همراه است. این مشکلات شامل اختلال در درک زبان، گفتار، شنوایی، نشانه‌های اجتماعی، حالات چهره، ژست‌ها و ادراک عاطفی می‌شود. معمولا این نشانه‌های کلامی و غیرکلامی، در دوران کودکی خود را نشان نمی‌دهند….