برچسب: کنترل زمان

خودسازی

چطور وقتی همیشه از کارهایتان عقب هستید، زمانتان را مدیریت کنید؟ 

به قلم لئو بابائوتا – به این نتیجه رسیده‌ام که عقب بودن همیشگی از کارها تبدیل به بخشی از زندگی روزمره ما شده یا شاید هم همیشه همین طور بوده است. مدیریت زمان چیست؟ اطرافم کسی را ندیده‌ام که به طور صد درصد، سوار بر…

خودسازی

چطور کنترل زمان را داشته باشید؟ 

به قلم لئو بابائوتا – حقیقت این است که خیلی از ما رابطه خوبی با زمان نداریم. انگار هیچ وقتی برایمان کافی نیست. همیشه عقب هستیم. همیشه همه چیز زود می‌گذرد. می‌توانیم کارهای مهمی ‌انجام دهیم چون انگار هیچ وقت فرصت کافی نداریم. کنترل زمان…