مقدمه غذا به بدن شما انرژی لازم برای سالم ماندن را میدهد. مغز و معده شما برای اینکه سیر بودن یا گرسنه بودن را به شما نشان دهند باهم همکاری می‌کنند. وقتی کم اشتهایی دارید، شاید نشانه‌ای باشد که برای شما مشکلی پیش آمد. از دست دادن…