مقدمه اختلال عاطفی فصلی (Seasonal affective disorder) نوعی اختلال خلقی است که  هر سال در زمان مشخصی از سال علائم آن پدیدار می‌گردد.  معمولا این علائم در روزهای تاریک، کوتاه پاییز و زمستان ایجاد می‌شود. علائم می‌تواند شامل افسردگی، خستگی و کناره‌گیری اجتماعی باشد. در…