مقدمه مدل باورهای بهداشتی (Health Belief Model) ابزاری است که دانشمندان برای آزمایش و پیش بینی رفتارهای مبتنی بر سلامتی از آن استفاده می‌کنند. در اصل در دهه 1950 این مدل ایجاد و در دهه 1980 به روز شد. این مدل مبتنی بر این نظریه…