به قلم لئو بابائوتا – همه ما این کار را انجام داده‌ایم: کار مهمی باید انجام دهیم، ولی قبل از رسیدگی به آن، باید کلی کارهای کوچک را رفع و رجوع کنیم: به ایمیل‌ها برسیم و پاسخ پیام‌هایمان را بدهیم اطمینان حاصل کنیم از آخرین…