مقدمه آیا تا به حال متوجه شده‌اید که وقایع پس از وقوع قابل پیش بینی‌تر به نظر می‌رسند؟ به عنوان مثال، نتایج یک انتخابات اغلب پس از شمارش آرا واضح‌تر به نظر می‌رسد. آنها می‌گویند عقاید 20/20 است. به عبارت دیگر، همه چیز پس از…