مقدمه شروع یک سال جدید زمان مناسب برای ورق زدن یک صفحه جدید در زندگی است. به همین دلیل احتمالاً بسیاری از مردم در سال نو تصمیماتی را می‌گیرند. سال جدید غالباً مانند یک شروع تازه  و یک فرصت عالی برای تغییر عادت‌های بد و…