مقدمه پس دید تصاویر نوعی توهم نوری است که در آن، تصویر حتی پس از پایان قرار گرفتن در معرض تصویر واقعی به مدت کوتاهی جلوی چشم ما ظاهر می‌شود. احتمالاً چندین بار متوجه این اثر شده‌اید. مثلا شما به دیواری رنگی نگاه می‌کنید و…