مقدمه آیا شما متعجب می‌شوید که بپرسیم چگونه با پزشکتان در مورد افسردگی صحبت می‌کنید؟ اگر علائمی مانند کمبود روحیه، از دست دادن علاقه به فعالیت‌ها یا احساس ناامیدی را تجربه کرده‌اید، ممکن است این سوال را داشته باشید که آیا ارزش دارد در این…