مقدمه آیا رویاها معنای عمیق‌تری دارند؟ تعداد زیادی از مردم معتقدند پاسخ این سوال مثبت است. طبق نظرسنجی که توسط نیوزویک در آمریکا انجام شده است. 43 درصد از مردم این کشور معتقدند خواب ارزوها و خواسته‌های ناخودآگاه هستند. که خود را در غالب خواب…