مقدمه ملاتونین melatonin هورمونی است که مغز شما برای کنترل چرخه خواب و بیداری تولید می‌کند. این هورمون همچنین می‌تواند به صورت مصنوعی ساخته شود و به عنوان یک مکمل غذایی می‌توان آن را مصرف کرد. مکمل‌های این ماده  به شکل قرص، کپسول و مایعات…