برچسب: پرخاشگری

اختلال سلوک
روانشناسی

اختلال سلوک Conduct Disorder چیست؟ چگونگی تشخیص و درمان آن 

مقدمه اختلال سلوک Conduct Disorder به الگوی رفتاری مداوم که با مشکلات عاطفی و رفتاری همراه است اشاره دارد. کودکان مبتلا به اختلال سلوک رفتارهای برآشفته، پرخاشگرانه، استدلالی و برهم زننده دارند. اختلال سلوک در کودکان فراتر از رفتار بد است. این یک بیماری بهداشت…

نوشابه و پرخاشگری در کودکان
روانشناسی

ارتباط مصرف نوشابه و پرخاشگری در کودکان 

مقدمه از نظر برخی والدین، ​​این ایده که نوشابه می‌تواند منجر به رفتار پرخاشگرانه در کودکان شود، ممکن است کمی دور از ذهن باشد. به هر حال، شاید الان برای شما نیز این سوال پیش آید آیا واقعا ارتباط بین مصرف نوشابه و پرخاشگری در…