مقدمه وقتی والدین معتاد مواد مخدر یا الکل مصرف می‌کنند پدربزرگ و مادربزرگ‌ها در موقعیت وحشتناکی قرار ‌می‌گیرند. البته که همیشه مادربزرگ و پدربزرگ‌ها سعی می‌کنند به نحوی در حل مسائل خانواده کمک کنند. اما سوء مصرف مواد ‌می‌تواند یک مشکل مهم برای خانواده‌ها باشد….