مقدمه نورون (neurons)، سلول عصبی است که عنصر اصلی سازنده سیستم عصبی ‌می‌باشد. نورون‌ها از جهات مختلفی به سلول‌های دیگر بدن انسان شباهت دارند. اما یک تفاوت اساسی بین سلول‌های عصبی و سلول‌های دیگر وجود دارد. نورون‌ها برای انتقال اطلاعات به تمام بدن تخصص ویژه‌ای…