برچسب: پاسخ شرطی

شرطی شدن فعال
روانشناسی

شرطی شدن فعال Operant Conditioning چیست و چگونه کار می‌کند؟ 

مقدمه شرطی شدن فعال Operant Conditioning، که گاهی اوقات به آن شرطی سازی عملیاتی نیز گفته می‌شود، روشی برای یادگیری است که برای انجام برخی از رفتارها پاداش و مجازات تعیین می‌شود. از طریق شرطی سازی عملیاتی، بین یک رفتار و پیامدی (چه منفی و…

تقویت مثبت
روانشناسی

تقویت مثبت (Positive Reinforcement) و شرطی شدن فعال 

مقدمه در شرطی شدن فعال، تقویت مثبت شامل افزودن محرک تقویت کننده به دنبال انجام رفتاری است به این منظور که احتمال وقوع مجدد این رفتار را در آینده بیشتر شود. وقتی نتیجه‌‌‌، واقعه یا پاداشی مطلوب پس از عملی رخ دهد‌‌‌، آن واکنش یا…

قانون اثر
روانشناسی

قانون اثر در روانشناسی چیست و تاثیر آن بر رفتارگرایی 

مقدمه اصل قانون اثر توسط ادوارد ثورندایك ارائه گردید او می‌گوید اگر بین پاسخ و محرک یک رابطه لذت بخش و رضایتمند وجود داشته باشد، رابطه‌ای که بین آنها ایجاد می‌شود تقویت می‌گردد. بنابراین در صورت تکرار محرک، احتمال بروز پاسخ مجدد بیشتر است. برعکس‌،…

انقراض
روانشناسی

تعریف انقراض در شرط سازی کلاسیک ایوان پاولوف 

مقدمه چه عواملی باعث ‌می‌شود كه فرد یا حیوان از انجام رفتار مشروط قبلی خود منصرف شوند؟ انقراض توضیحی که برای این مقوله در روانشناسی آمده است. در روانشناسی‌،‌ انقراض به تضعیف تدریجی یک پاسخ شرطی اشاره دارد که منجر به کاهش یا ناپدید شدن…