برچسب: پاداش

روانشناسی تربیتی
روانشناسی

روانشناسی تربیتی چیست؟ 

روانشناسی تربیتی (Educational Psychology) چیست؟ روانشناسی تربیتی (Educational Psychology)  شامل مطالعه نحوه یادگیری افراد از جمله روش‌های تدریس، فرآیندهای آموزشی و تفاوت‌های فردی در یادگیری است. هدف از روانشناسی تربیتی درک چگونگی یادگیری و حفظ اطلاعات جدید توسط افراد مختلف است. این شاخه از روانشناسی…

تقویت رفتار
روانشناسی

برنامه‌های تقویتی برای رفتار 

مقدمه برنامه‌های تقویتی یا شرطی سازی یک نوع فرایند یادگیری است که در آن فرد با انجام رفتارهای جدید خود از طریق نتیجه‌ کارهایش پاداشی به دست می‌آورد. تقویت و پاداش به یک رفتار احتمال تکرار آن را در آینده را افزایش می‌دهد. در حالی…