مقدمه یکی از ویتامین‌های لازم برای بدن ویتامین D است که محلول در چربی است. این ویتامین در نور آفتاب به طور گسترده‌ای وجود دارد. این ویتامین توجه عمومی خیلی از دانشمندان و پزشکان را به عنوان یک درمان بالقوه برای افسردگی جلب کرده است. شاید این سوال…