مقدمه بین اعتیاد، وابستگی جسمی و مقاومت به دارو‌های مسکن، تفاوت وجود دارد. ضروری است که تفاوت این سه مورد را با هم درک کنیم. بسیاری از افراد مبتلا به اعتیاد، دچار درد‌‌های مزمنی از جمله انواع خاص آرتروز می‌شوند. برایشان دارو‌های مسکن تجویز می‌‌گردد….