مقدمه استرس بخشی آشنا و مشترک از زندگی روزمره است. استرس هر روز اتفاق می‌افتد و انواع مختلفی دارد. این استرس ممکن ناشی از کار، خانواده و مدرسه باشد. این استرس شامل سلامتی، پول و روابط است. تاثیر استرس بر مغز ما بسیار شگف‌آور است….