مقدمه انتقال دهنده های عصبی یک پیام رسان شیمیایی هستند که سیگنال‌های بین سلول‌های عصبی (که به آنها نورون نیز گفته می‌شود) و سلول‌های هدف را در بدن حمل، تقویت و متعادل می‌کنتد. این سلول‌های هدف ممکن است در غدد، عضلات یا سایر نورون‌ها باشند….