مقدمه وقتی به هوش فکر می‌کنید، چه چیزهایی به ذهن شما خطور می‌کند؟ هوش چیزی بیش از مجموع اطلاعات است. همچنین هوش شامل توانایی یادگیری چیزهای جدید نیز می‌شود. روانشناسان تعاریف مختلفی دارند که از آنها برای شناسایی روش‌های مختلف کسب اطلاعات توسط مغز و…