مقدمه چگونه در دوران قرنطینه شریک خوبی برای همسران خود باشیم؟ روزها‌، هفته‌ها و شاید ماه ها در قرنطینه باشید. و قرنطینه باعث ایجاد مشکلات مختلفی در بخش‌های مختلف زندگی روزمره ما می‌شود. این مشکلات بر بخش‌های مختلف زندگی ما مانند روابط عاشقانه یا خانوادگی،…