مقدمه طبق نظرسنجی سالانه انجمن روانشناسی آمریکا استرس یک تجربه کاملاً رایج است. مسائل مربوط به درآمد، استرس خانوادگی و گرفتاری های روزمره و جامعه باعث استرس ما میشود. ممکن است شما روش‌های تسکین استرس مانند یوگا یا مدیتیشن را تمرین کرده باشید اما روش دیگری برای تسکین…