مقدمه روان پریشی (Psychosis) به معنای از بین رفتن ارتباط با واقعیت است. به طور معمول شامل اوهام (ایده‌های غلط درباره آنچه اتفاق می‌افتد یا درباره شخصیت خودتان) و توهم (دیدن یا شنیدن چیزهایی که در آنجا نیستند) می‌شود. این روش بر روی پردازش اطلاعات…