برچسب: نیازهای فیزیولوژیکی

انگیزه
روانشناسی

انگیزه Motivation چیست؟ و چه تاثیر در رسیدن به اهداف دارند 

مقدمه ‌انگیزه فرایندی است که رفتارهای هدف گرا را آغاز‌، هدایت و حفظ ‌‌می‌کند. چیزی است که باعث ‌‌می‌شود شما عمل کنید‌، حال این عمل می‌تواند آوردن یک لیوان آب برای رفع تشنگی یا خواندن کتابی برای کسب دانش باشد. انگیزه شامل نیروهای زیستی‌، عاطفی‌،…

تقویت ثانویه
روانشناسی

تقویت ثانویه چیست و چه مزایایی استفاده از آن دارد؟ 

مقدمه تقویت ثانویه  Secondary Reinforcement به وضعیتی گفته ‌‌می‌شود که در آن محرک پس از ارتباط با تقویت کننده اولیه‌‌، یک تقویت دیگر نیز دریافت می‌نمائید که باعث می‌شود رفتار بیشتر تقویت گردد. به عنوان مثال، هنگا‌‌می ‌که به سگ خود غذای سبک ‌‌می‌دهید و…

سلسله مراتب نیازهای ‌مزلو
روانشناسی

5 سطح سلسله مراتب نیازهای ‌مزلو 

مقدمه انگیزه رفتارهای انسان‌ها چیست؟ سلسله مراتب نیازهای ‌مزلو یکی از شناخته‌شده ترین نظریه‌های انگیزش است. به گفته آبراهام ‌مزلو روانشناس اومانیست، ما برای دستیابی به نیازهای خاص یک سری اقداماتی انجام می‌دهیم. سلسله مراتب نیازهای ‌مزلو ‌مزلو اولین بار مفهوم سلسله مراتب نیازها در…