مقدمه خماری مجموعه ای از علائم ناخوشایند جسمی و روحی است که پس از یک جلسه مصرف زیاد الکل رخ می‌دهد که به آن hangover نیز می‌گویند. شدت علائم خماری می‌تواند به عوامل زیادی از جمله میزان مصرف الکل و نوع الکل بستگی داشته باشد….