برچسب: نوشتن مقاله

مطالعات موردی
مقاله نویسی

نحوه نوشتن مطالعات موردی روانشناسی 

مقدمه در مقطعی از تحصیل در رشته روانشناسی، ممکن است از شما خواسته شود که یک مطالعات موردی را بنویسید. این نوع تحقیقات غالباً در گرایش روانشناسی بالینی یا شرایطی که تحقیقات آزمایشگاهی امکان پذیر یا عملی نیست، استفاده ‌می‌شود. در دوره‌های کارشناسی، موضوع تحقیق…

فرمت APA
مقاله نویسی

تهیه مقالات با استفاده از فرمت APA 

مقدمه فرمت APA  از عبارت Associasions Phsycological American (انجمن روانشناسی آمریکا) اقتباس شده است. و امروزه یکی از مرسوم‌ترین شیوه مقاله نویسی در جهان ‌است. و بر همه شیوه‌‌های دیگری که برای تسریع در نوشتن، تایپ و انتشار مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد برتری دارد. معمولاً…

مطالعه موردی
روانشناسی

مباحث روانشناسی برای مطالعه موردی 

مقدمه زمانی که در کلاس‌های روانشناسی شرکت می‌کنید. ممکن است از شما خواسته شود که یک مطالعه موردی در مورد یک شخصی بنویسید. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که مطالعه موردی (case study) چیست؟ یک تحقیق روانشناختی همه جانبه بر روی یک فرد یا…