مقدمه نقاط عطف رشد شناختی گام‌های مهم رو به جلو در رشد کودک را نشان می‌دهد. در طول تاریخ بشر، نوزادان اغلب به عنوان موجوداتی ساده و منفعل تصور می‌شدند. قبل از قرن 20، کودکان اغلب به سادگی به عنوان نسخه‌های کوچک بزرگسالان دیده می‌شدند….