برچسب: نظریه رشد پیاژه

روانشناسی تربیتی
روانشناسی

روانشناسی تربیتی چیست؟ 

روانشناسی تربیتی (Educational Psychology) چیست؟ روانشناسی تربیتی (Educational Psychology)  شامل مطالعه نحوه یادگیری افراد از جمله روش‌های تدریس، فرآیندهای آموزشی و تفاوت‌های فردی در یادگیری است. هدف از روانشناسی تربیتی درک چگونگی یادگیری و حفظ اطلاعات جدید توسط افراد مختلف است. این شاخه از روانشناسی…

مرحله حسی - حرکتی رشد شناختی پیاژه
روانشناسی

مرحله حسی – حرکتی رشد شناختی پیاژه 

مقدمه نظریه پیاژه توضیح می‌دهد که کودکان طی چهار مرحله مختلف رشد شناختی، رشد می‌کنند. این مراحل جنبه‌های بسیاری از رشد ذهنی مانند استدلال، زبان، اخلاق و حافظه را شامل می‌شود. پیاژه معتقد بود که با گذشت زمان و افزایش دانش کودکان نسبت به تعامل…

نقاط عطف رشد شناختی در کودکان و مراحل آن به ترتیب
روانشناسی

نقاط عطف رشد شناختی 

مقدمه نقاط عطف رشد شناختی گام‌های مهم رو به جلو در رشد کودک را نشان می‌دهد. در طول تاریخ بشر، نوزادان اغلب به عنوان موجوداتی ساده و منفعل تصور می‌شدند. قبل از قرن 20، کودکان اغلب به سادگی به عنوان نسخه‌های کوچک بزرگسالان دیده می‌شدند….

روانشناسان رشد
روانشناسی

روانشناسان رشد چگونه به افراد در مراحل رشد کمک می‌کنند؟ 

مقدمه تغییر اجتناب ناپذیر است. ما به عنوان انسان، در طول عمر خود، از جنینی تا مرگ، به طور مداوم رشد می‌کنیم. روانشناسان تلاش می‌کنند چگونگی و چرایی تغییرات افراد در طول زندگی را درک و توضیح دهند. در حالی که بسیاری از این تغییرات…