برچسب: نظریه رشد اخلاقی

روانشناسی تربیتی
روانشناسی

روانشناسی تربیتی چیست؟ 

روانشناسی تربیتی (Educational Psychology) چیست؟ روانشناسی تربیتی (Educational Psychology)  شامل مطالعه نحوه یادگیری افراد از جمله روش‌های تدریس، فرآیندهای آموزشی و تفاوت‌های فردی در یادگیری است. هدف از روانشناسی تربیتی درک چگونگی یادگیری و حفظ اطلاعات جدید توسط افراد مختلف است. این شاخه از روانشناسی…

نظریه رشد اخلاقی کلبرگ
روانشناسی

نظریه رشد اخلاقی کلبرگ 

مقدمه نظریه رشد اخلاقی کلبرگ نظریه‌ای است که بر چگونگی رشد اخلاقی و استدلال اخلاقی کودکان متمرکز است. نظریه کلبرگ توضیح می‌دهد که رشد اخلاقی در یک مجموعه شش مرحله‌ای اتفاق ‌می‌افتد. این تئوری همچنین بر این فرضیه استوار که منطق اخلاقی اساسا در جستجوی…