مقدمه احساسات یک نیروی فوق‌العاده قدرتمند بر رفتار انسان وارد می‌کنند. احساسات شدید می‌تواند باعث شود شما اقداماتی انجام دهید که ممکن است به طور معمول انجام ندهید یا از موقعیت‌هایی که لذت می‌برید دیگر لذت نبرید. چرا دقیقاً احساسات داریم؟ چه عواملی باعث می‌شود…