برچسب: ناخودآگاه

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه
روانشناسی

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه 

مقدمه زیگموند فروید روانکاو مشهور، معتقد بود که شخصیت، رفتار و عملکرد‌های  ما ناشی از تعامل مداومِ دو نیروی منحصر به فردِ روانشناختیِ متعارض است که در دو سطح مختلف آگاهی ذهن فعالیت می‌کنند. این دو نیرو، ذهن خودآگاه و ناخودآگاه هستند. وی معتقد بود…

واپس رانی
روانشناسی

واپس رانی چیست؟ و چگونه به عنوان مکانیسم دفاعی عمل می‌کند؟ 

مقدمه واپس رانی (Repression ) نوعی مکانیسم دفاعی روانشناختی است که شامل نگه داشتن برخی از افکار، احساسات یا اصرارها به دور از آگاهی آگاهانه است. هدف این شکل از دفاع این است که خواسته‌ها یا افکار غیرقابل قبول را از ذهن آگاه به منظور…