برچسب: ناامیدی

درماندگی آموخته شده
روانشناسی

درماندگی آموخته شده (learned helplessness ) چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟ 

مقدمه وقتی اتفاقات بد ‌می‌افتد، دوست داریم باور کنیم که برای تغییر اوضاع هر کاری لازم باشد انجام ‌می‌دهیم. تحقیق در مورد آنچه که به عنوان درماندگی آموخته شده (learned helplessness ) شناخته می‌شود نشان داده که وقتی افراد احساس ‌می‌کنند هیچ کنترلی بر آنچه…

تحریک پذیری
سلامت روان

تحریک پذیری چیست؟ 

مقدمه تحریک پذیری شامل احساس خشم یا ناامیدی است که اغلب حتی در مورد کوچکترین چیزها ایجاد ‌می‌شود. در حالی که تحریک پذیری ‌می‌تواند طبیعی باشد و همه گاه به گاه آن را تجربه ‌می‌کنند، اما ممکن است نشانه از یک بیماری زمینه‌ای دیگر باشد….