مقدمه مورفین یک داروی مخدر تجویز شده است که به طور طبیعی از تریاک گرفته می‌شود و در درمان درد‌ها استفاده می‌شود. از مدت‌ها قبل مورفین به طور انحصاری با تزریق استفاده می‌شد اما امروزه می‌توان آن را به انواع روش‌ها مختلف استفاده کرد. مورفین…