مقدمه در طول یک روز شلوغ، تمرکز روی نکات منفی بسیار پیش می‌آید. شما ممکن است احساس خستگی کنید. در نتیجه افکار منفی می‌توانند به ذهن شما نفوذ کند. در حالی که می‌دانید مثبت اندیشی برای وضعیت روحی شما بهتر است. شاید تعجب کنید که…