مقدمه آیا تا به حال شنیده‌اید که مردم می گویند بیشتر قسمت راست مغز یا چپ مغز آنها فعال است؟ از کتاب گرفته تا برنامه‌های تلویزیونی این جمله را می‌گویند، احتمالاً این جمله را شما هم بارها شنیده‌اید. یا شاید، شما حتی در یک آنلاین…