مقدمه اگر مدرس‌تان از شما خواسته است که مقاله‌ای با فرمت و قالب American Psychological Association ) APA) بنویسید ممکن است در ابتدا یک کار کاملاً دلهره‌آور به نظر برسد. خصوصاً اگر عادت دارید از سبک دیگری مانند (MLA Modern Language Association) استفاده کنید. قبل…