به قلم لئو بابائوتا – برای همه کسانی که تلاش می کنند کار معنادار انجام دهند، وصل ماندن به آن معنا می تواند چالشی قابل توجه باشد. به نظر می رسد حتی اگر بتوانید در تمام طول روز تمرکز خود را حفظ کنید، از دست…