مقدمه فهمیدن اینکه شخصی اعتیاد دارد و می‌تواند برای بسیاری از دوستان و اقوام شوک‌آور باشد. اما اگر این اعتیاد برای همسرتان، فرزند نوجوان یا هر شخص دیگری را که با او زندگی می‌کنید ایجاد شود ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که…