مقدمه اکسی کدون Oxycodoneh  یک ماده مخدر نیمه صنعتی است که برای درمان درد استفاده می‌شود. این دارو هم برای درد‌های حاد بعد از جراحی یا جراحت و هم برای درد مزمن ناشی از بیماری یا آسیب تجویز می‌شود. اکسی کدون ماده مخدر چندین داروی…